wettelijke vermeldingen

De informatie op deze website is niet contractueel en kan technische onjuistheden of tikfouten bevatten. Die informatie kan periodiek worden aangepast en de aanpassingen worden in de nieuwe edities geïntegreerd.

www.steux-dco.be kan te allen tijde, zonder voorbericht, verbeteringen of wijzigingen aan de op deze website omschreven producten, programma's of diensten aanbrengen.

 

 

www.steux-dco.be - Steux d&co

Mr. Steux Dimitri - bedrijf als natuurlijke persoon

ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0885.161.919
Boulevard des Canadiens, 70 (Kanadezenlaan, 70)
B-7711 Dottenijs/Dottignies (Moeskroen)
TVA: BE 0885.161.919

Tel: +32 (0) 56/48 83 37
Email: info@steux-dco.be